جنبش سبز

وبلاگ نداي ميهن سبز نوشت :

به دلیل اینکه روز 22 بهمن یک راهپیمایی حکومتی است و مرکز آن در میدان آزادی میباشد و کودتا میخواهد عده ای ساندس خور را در آن میدان جمع کند تا مانع حضور مردم در آنجا شود از اینرو باید از صبح زود در آن میدان حضور یابیم.

همان طور که در فیس بوک مهندس موسوی این هشدار داده شده است آنها نمي توانند راه مردم را در مسير رفتن به ميدان آزادي ببندند يا به بخاطر حركتشان به سمت ميدان به آنها حمله كنند.

كافيست پيش از رسيدن به ميدان و در خيابانهاي اطراف شعار ندهیم و آرام به سمت ميدان حركت كنیم.
وقتي در ميدان جمع شدیم، مي توانیم اعتراضها و شعارها را آغاز كنیم.

در اين فضا با توجه به حضور تشريفاتي نمايندگان سفارتخانه ها و خبرنگاران رسانه هاي خارجي كه نمي توان آنها را از حضور در این راهپیمایی منع كرد، اعمال خشونت عريان جهت سركوب معترضین بيش از پيش سخت خواهد بود.

منبع : وبلاگ نداي ميهن سبز

متا

جستجو